Rallies Aquest deport, també compta amb presencia de S’Hortarrins. En les diverses curses a nivell autonómic i nacional en les que han participat arriban a tenir un protagonismo propi,